43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

termin wystawy: od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku
wernisaż: czwartek, 9 listopada 2017 roku o godz. 17.00


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ TYLKO  DO 30 KWIETNIA br.

Do konkursu można zgłosić od 3 do 5 prac

 

Instrukcja umieszczania prac w galerii wirtualnej (PDF)

 


Drodzy Państwo!

Rozpoczęliśmy kolejną edycję Bielskiej Jesieni, bylibyśmy zaszczyceni – gdyby tak jak dotychczas – zechcieli Państwo wziąć udział w biennale.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć absolwenci i studenci wyższych uczelni artystycznych, a także osoby, które nie mają takiego wykształcenia, lecz wykazują się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym. Zgłaszane do konkursu obrazy – z lat 2015–2017, o dowolnych wymiarach (patrz punkt 20 regulaminu: Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu od trzech do pięciu prac [obrazów pojedynczych lub poliptyków], które nie mogą być wcześniej nagrodzone ani wyróżnione. Format nie jest ograniczony. Ze względów technicznych krótszy bok jednego modułu nie może przekraczać 2 m.
W przypadku prac składających się z kilku elementów jury może wybrać do prezentacji tylko fragment).

Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.

Na zgłoszenie składają się cztery elementy:

 • wypełnienie formularza
 • załączenie potwierdzenia wpłaty wpisowego
 • załączenie zdjęć do formularza zgłoszeniowego (maksymalnie 10 pozycji – obrazy, detale, kompozycje wieloelementowe)
 • wysłanie zdjęć do Galerii wirtualnej (maksymalnie 5 zdjęć – wyłącznie prace, bez detali).


Uprzejmie proszę o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem, wyjaśniającym zasady udziału w biennale. Przed przystąpieniem do logowania należy przygotować wszystkie informacje tekstowe oraz odpowiednio opisać zdjęcia. Po dokonaniu zgłoszenia istnieje możliwość powtórnego, wielokrotnego logowania się na swoje konto i edytowania danych oraz ewentualnego uzupełniania zdjęć – do 30 kwietnia br.
Cała procedura zgłaszania prac jest w tym roku bardzo ułatwiona. Przygotowany dla Państwa szablon wymaga uzupełnienia wszystkich wskazanych pól, ograniczając jednocześnie długość tekstów do zalecanej przez organizatora ilości znaków.

Pierwszym działaniem jest zalogowanie się imieniem i nazwiskiem oraz wprowadzenie hasła (powinno się je zapamiętać, gdyż będzie potrzebne do każdego następnego wejścia na swoje konto).
Po zalogowaniu, na adres mailowy przychodzi potwierdzenie z linkiem aktywacyjnym, w który należy „kliknąć” (prosimy o uważne sprawdzenie poczty).
Następny krok, to wypełnianie rubryk w szablonie i zamieszczenie zdjęć.
Ostatnim elementem zgłoszenia jest powtórne przesłanie zdjęć, tym razem do Galerii wirtualnej.
W tym celu, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia (lub po ponownym zalogowaniu się na swoje konto), należy otworzyć zakładkę „Wyślij zdjęcia prac” – wtedy system zakomunikuje aby wybrać zdjęcia obrazów z komputera (tj. ze zdjęć przygotowanych do zgłoszenia). Spośród tych prac należy zaznaczyć od 3 do 5 reprodukcji i poprzez kliknięcie wysłać zdjęcia do zakładki z Galerią wirtualną. Osoba logująca od razu zobaczy zdjęcia w galerii.

Wszystkie zgłoszone do konkursu prace, zamieszczone przez Państwa w Galerii wirtualnej znajdującej się na stronie internetowej Bielskiej Jesieni zostaną udostępnione dla internautów od 1 czerwca  do 31 grudnia br.
Trwać będzie wówczas konkurs na najciekawszego – zdaniem internautów – artystę, którego prace uczestniczą w tegorocznym biennale. Przed rozpoczęciem konkursu na stronie www.galeriabielska.pl zostaną podane zasady głosowania.

Skład jury zostanie przedstawiony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

W przypadku wątpliwości proszę o mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefon: 509 404 123 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w biennale
i życzę dostania się do grona finalistów.

Kurator – Grażyna Cybulska

43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

termin wystawy: od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku,

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017, zwanym dalej Bielską Jesienią.
 2. Organizatorem Bielskiej Jesieni jest Galeria Bielska BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, wpisana do rejestru RIA nr 4/2012-2017, NIP 747-10-17-801 REGON 072342753, zwana dalej Organizatorem.
 3. Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem, zwanych dalej Uczestnikami.
 4. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego.
 5. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2015–2017 (niezgłaszane do edycji konkursu Bielska Jesień 2015), w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane i niewyróżniane na innych konkursach, będące własnością autora.
 6. Uczestnik może zgłosić minimum trzy, a maksymalnie pięć obrazów. Będą one poddane ocenie jury w dwóch etapach.
 7. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu Bielska Jesień jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 70 zł. Uczestnicy mają prawo do odstąpienia od udziału w konkursie do 31 maja 2017 roku i zwrotu poniesionej opłaty wpisowej.
 8. Konkurs ma charakter dwustopniowy. Organizator powołuje jury, które w I etapie wybiera prace na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań.
 9. Zdjęcia wszystkich obrazów prawidłowo zgłoszonych do Bielskiej Jesieni, niezależnie od wyborów jury, będą prezentowane w galerii internetowej na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.
 10. Ogłoszony zostanie konkurs internetowy na wybór autora najciekawszych prac zgłoszonych do Bielskiej Jesieni 2017 i zamieszczonych w galerii internetowej.
 11. Planowany jest druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę przez jury. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz katalogu.
 12. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Bielskiej Jesieni oraz odesłane na koszt Uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie.
 13. Zgłoszenie pracy do Bielskiej Jesieni oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu. Dane osobowe Uczestnika (w szczególności imię i nazwisko) zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą obowiązywać na każdym etapie Bielskiej Jesieni. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w Bielskiej Jesieni.
 14. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 15. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili oficjalnego podania ostatecznych wyników konkursu.

I ETAP KONKURSU

 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w I etapie konkursu polega na: – rejestracji na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl – wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w tym załączeniu zdjęć prac i pliku z potwierdzeniem dowodu wpłaty. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do wypełnienia formularza zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Bielskiej Jesieni.
 2. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wys. 70 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514. Dla uczestników dokonujących wpłaty z kont zagranicznych kwota wpisowego wynosi 25 Euro; należy ją wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514, KOD SWIFT: PKOPPLPW W obu przypadkach w treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew. Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik PDF, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia na konkurs i przesłaniu zdjęć prac na stronę internetową Bielskiej Jesieni oryginały prac nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom. Konsekwencją niedopełnienia wymogu jest wykluczenie obrazu z konkursu.
Czytaj pełny regulamin 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017
Czytaj więcej: 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017