44. BIENNALE MALARSTWA BIELSKA JESIEŃ 2019

pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Komunikat po I obradach jury 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019

W dniach 28 i 29 maja 2019 roku obradowało jury  Bielskiej Jesieni.
W wyniku przeglądu prac w wersji elektronicznej oraz dyskusji, do drugiego etapu konkursu  zostało zakwalifikowanych 119 prac 54 artystów. Wyboru dokonano spośród  1.959 obrazów nadesłanych przez 653 artystów.

W posiedzeniu jury wzięli udział:

Beata Ewa Białecka – malarka, laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa (Gdańsk, Rodowo)

dr Piotr Rypson – krytyk sztuki, historyk sztuki i literatury, publicysta, ekspert w dziedzinie edukacji elektronicznej (Warszawa)

Agata Smalcerz  – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA (Bielsko-Biała)

prof. Andrzej Tobis – artysta malarz, fotograf, wykładowca na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych (Katowice)

Zaproszona do udziału w jury  Anda Rottenberg – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw (Warszawa) – z powodu choroby nie uczestniczyła w obradach.
Obrady odbyły się w obecności kuratorki Bielskiej Jesieni, Grażyny Cybulskiej.

W ocenie jurorów na tegoroczną edycję konkursu nadesłano wiele ciekawych prac, zróżnicowanych zarówno pod względem formalnym,
jak i tematycznym.

„Pewnym novum jest duża liczba prac zawierających bezpośrednie lub metaforycznie ujęte reakcje na napięcia społeczne – lokalne i światowe. Z jednej strony widoczne są utrzymujące się od lat, niepokojąco zmysłowe i surrealistyczne tendencje eskapistyczne, z drugiej – próby nakreślenia komentarza politycznego, realizujące się w opisach życia zbiorowości, rytuałów, ceremonii, a także w postapokaliptycznych wizjach przyszłości. Stale powracającym motywem nowego malarstwa jest witalna seksualność w nadrealistycznym wydaniu. Aktualna jest także potrzeba nawiązania dialogu z tradycją malarstwa europejskiego, manifestująca się w wielorakich odwołaniach do ikonografii chrześcijańskiej. Przegląd nadesłanych prac pozwala wyciągnąć wniosek o niezachwianej pozycji malarstwa, pozostającego żywym medium, w pełni zdolnym do opisu zastanej rzeczywistości” – podsumował wnioski oceniającego grona Piotr Rypson, przewodniczący jury.

„Kolejna edycja biennale malarstwa zaowocowała nowymi pracami o różnorodnej stylistyce, szerokim przekroju tematów i sposobów obrazowania. Możliwość nadsyłania propozycji przez wszystkich malujących artystów, bez względu na wiek czy wykształcenie, otwiera drogę osobom o dużym potencjale i oryginalnym rysie twórczości, ale nie mogącym przebić się do świata sztuki. Takie było założenie wprowadzenia nowej, otwartej formuły konkursu. To już trzecia edycja biennale z tak demokratycznym regulaminem, ale po raz pierwszy, decyzją jury, tak liczna i ciekawa reprezentacja artystów bez ukończonej Akademii Sztuk Pięknych dotarła do drugiego etapu konkursu. Potwierdza to trafność naszej decyzji o odchodzeniu od nieco już skostniałej formuły” – stwierdziła Agata Smalcerz, Dyrektor Galerii Bielskiej BWA, członek jury.

Drugie posiedzenie jury biennale zostało zaplanowane na wrzesień. Komisja po obejrzeniu oryginałów prac  (obrazy powinny być dostarczone do galerii w terminie od 26 sierpnia do 3 września br.) wybierze laureatów nagród i wyróżnień oraz obrazy, które zostaną zaprezentowane na wystawie finałowej.
Jury, zgodnie z regulaminem biennale, ma prawo do zweryfikowania swoich decyzji po obejrzeniu prac w wersji oryginalnej.

Oficjalne ogłoszenie wyników 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 oraz otwarcie wystawy odbędą się 8 listopada o godz. 17.00.

 Artyści zakwalifikowani do II etapu konkursu:

 1. Yui Akiyama  
 2. Karolina Balcer  
 3. Paweł Baśnik  
 4. Natalia Bażowska 
 5. Włodzimierz Betleja
 6. Bezimienny  
 7. Daria Bidzińska 
 8. Martyna Borowiecka-Mikuszewska 
 9. Ireneusz Botor  
 10. Sławomir Brzoska
 11. Robert Bubel  
 12. Grzegorz Bugaj 
 13. Michał Chudzicki
 14. Maria Cichoń
 15. Michał Cygan
 16. Bartosz Czarnecki  
 17. Dawid Czerniejewski  
 18. Dawid Czycz  
 19. Paweł Jan Dunal  
 20. Wiktor Dyndo  
 21. Michał Gątarek  
 22. Beata Grim  
 23. Krzysztof Grzybacz  
 24. Paula Kaniewska
 25. Pavlo Kazmin  
 26. Karol Kędzierski  
 27. Karolina Konopka  
 28. Radim Koros  
 29. Piotr C. Kowalski  
 30. Kamil Kukla  
 31. Tomasz Kulka  
 32. Anna Kunka-Kawełczyk
 33. Agnieszka Łapka  
 34. Małgorzata Mirga-Tas  
 35. Magda Morczerw  
 36. Jan Możdżyński  
 37. Adam Nehring  
 38. Paweł Olszczyński  
 39. Bartłomiej Otocki  
 40. Karol Palczak
 41. Zofia Pałucha  
 42. Wojciech Pietrasz  
 43. Krzysztof Piętka  
 44. Julia Pilecka  
 45. Dominik Podsiadły  
 46. Cyryl Polaczek  
 47. Igor Jerzy Przybylski  
 48. Małgorzata Rozenau  
 49. Mateusz Sarzyński  
 50. Radosław Szlęzak  
 51. Agata Szymanek  
 52. Jan Eustachy Wolski
 53. Marcin Zawicki  
 54. Konrad Żukowski 

Obrazy powinny być dostarczone do galerii w terminie od 26 sierpnia do 3 września br.

 

UWAGA!

Zamieszczenie reprodukcji prac w Galerii wirtualnej – jest obowiązkiem autora.

Należy zalogować się na własne konto, zaznaczyć obrazy, następnie kliknąć na polecenie: wyślij zdjęcia prac
(reprodukcje muszą być mniejsze niż 1MB, a w podpisie zdjęć nie może być polskich znaków, spacji, kropek itp.).

Prawidłowo zaimportowane zdjęcia widoczne są od razu w Galerii wirtualnej.

 

 

 

TERMINARZ BIELSKIEJ JESIENI 2019

2 stycznia 2019 – ogłoszenie konkursu
1 lutego – 30 marca – przyjmowanie zgłoszeń, wyłącznie w wersji online
30 kwietnia – ostateczny termin odstąpienia od udziału w Bielskiej Jesieni
1 czerwca – 29 grudnia – prezentacja zgłoszonych prac w galerii internetowej
Do 3 czerwca – decyzja jury o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu
1 czerwca – 20 września – głosowanie internautów na autora najciekawszych prac zgłoszonych
do konkursu
23 września – ogłoszenie wyników głosowania w konkursie dla internautów
27 września – ogłoszenie listy uczestników i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej
8 listopada – otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród
i wyróżnień, prezentacja katalogu
9 listopada – otwarte dla widzów oprowadzanie przez jurorów po wystawie oraz panel dyskusyjny
z udziałem artystów
Do 31 stycznia 2020 – odbiór prac zakwalifikowanych do II etapu Bielskiej Jesieni
Do 28 lutego 2020 – ostateczny odbiór prac.
Nieodebranie obrazów do 28 lutego 2020 roku traktowane będzie przez organizatora jako porzucenie rzeczy
(w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego).

       

 

 Poniżej dokumentacja fotograficzna z poprzedniej, 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

Fot 1. Fragment ekspozycji wystawy finałowej 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – prezentacja w Galerii Bielskiej BWA. Na I planie obrazy Sebastiana Kroka – laureata Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrody Dyrektora Galerii Bielskiej BWA. W tle prace autorstwa: Bartka Górnego, Wiktora Dyndo oraz Krzysztofa Piętki.

 

Fot. 2. Fragment ekspozycji wystawy finałowej 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – prezentacja w Galerii Bielskiej BWA – obrazy Karoliny Jabłońskiej – laureatki II Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Fot. 3. Fragment ekspozycji wystawy finałowej 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – prezentacja w Galerii Bielskiej BWA. Od prawej prace Małgorzaty Rozenau, w centrum obrazy Aleksandry Bujnowskiej – laureatki III Nagrody Prezydenta Miasta Bielska Białej. 

 

Fot. 4. Fragment ekspozycji wystawy finałowej 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – prezentacja w Willi Sixta. Od lewej obrazy autorstwa: Weroniki Teplickiej, Emilii Kiny oraz Julii Pileckiej.

 

Obrady jury odbywają się w dniach 28–29 maja 2019

Na 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 nadesłano 1.959 prac, autorstwa 653 artystów.

Pierwsze posiedzenie jury rozpocznie się we wtorek 28 maja br. Podczas dwu dni obrad komisja konkursowa oceni obrazy nadesłane w wersji elektronicznej i zakwalifikuje artystów i ich prace do drugiego etapu konkursu. Informacja o decyzji jury zostanie ogłoszona na stronach internetowych: www.galeriabielska.pl oraz www.bielskajesien.pl w poniedziałek, 3 czerwca.

Drugie posiedzenie jury odbędzie się we wrześniu i wówczas – już na podstawie oryginałów prac – zostaną podjęte ostatecznie decyzje o tym, których artystów prace znajdą się na wystawie. Jury wybierze także laureatów nagród i wyróżnień regulaminowych. Werdykt zostanie ogłoszony oficjalnie podczas otwarcia biennale 8 listopada 2019 roku.

Jury Bielskiej Jesieni 2019:

Beata Ewa Białecka – malarka (Gdańsk, Rodowo)

Anda Rottenberg – krytyczka sztuki (Warszawa)

dr Piotr Rypson – krytyk sztuki (Warszawa)

Agata Smalcerz  – historyczka sztuki, Dyrektor Galerii Bielskiej BWA (Bielsko-Biała)

prof. Andrzej Tobis – malarz (Katowice)

Po raz czwarty biennale odbywa się w nowej formule, która dopuszcza do konkursu zarówno absolwentów wyższych szkół artystycznych, jak i osoby, które nie mają takiego wykształcenia, lecz wykazują się aktywnością twórczą i dorobkiem. Na tegoroczne biennale spośród 653 autorów zgłaszających swoje prace, akademickie wykształcenie w dziedzinie sztuki posiadają 542 osoby, co stanowi 83 procent wszystkich uczestników.

W konkursie uczestniczy 390 kobiet (60 procent) i 263 mężczyzn (procent).

Spośród absolwentów i studentów uczelni najliczniejszą reprezentacją cieszy się Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (99  uczestników), następnie  akademia warszawska (83 osoby), wrocławska  (61), katowicka (54), gdańska (49) i łódzka (41); z pozostałych uczelni  uczestniczy po ok. 20 osób.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy zgłaszali do konkursu po trzy prace (w tym poliptyki). Zdecydowana większość to obrazy wykonane w technice olejnej lub akrylowej na płótnie, niewielką część stanowi malarstwo na papierze, kolaż i inne techniki malarskie. Przysłano ponad 2000 zdjęć.

Po raz czwarty w historii bielskiego konkursu nadesłane prace będą mogli oceniać także widzowie. Na stronie www.bielskajesien.pl w zakładce Galeria Wirtualna od 1 czerwca prezentowane będą wszystkie przyjęte na konkurs prace. Spośród nich – bez względu na ocenę jury – będzie można zagłosować na najciekawszego artystę. Głosowanie zakończy się 20 września. Regulamin głosowania dostępny będzie na stronie www.bielskajesien.pl

Zwycięzca głosowania online zostanie ogłoszony 27 września.

 
Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody:

Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (30.000 zł) oraz Nagroda Dyrektora Galerii Bielskiej BWA (indywidualna wystawa w galerii)

II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego (20.000 zł)

III Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej (10.000 zł)

wyróżnienia regulaminowe (2.000 zł każde).
Organizatorem biennale jest Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej.

Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu: piątek, 8 listopada 2019, godz. 17.00.
Oprowadzanie po wystawie przez jurorów biennale: piątek, 9 listopada, godz. 11.00
Wystawa 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 potrwa do 29 grudnia 2019 roku.
Bielską Jesień 2019 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wniosek złożony przez  Galerię odnośnie dofinansowania przez MKiDN w Programie „Sztuki wizualne”
uzyskał najwyższą ilość punktów i znalazł się na I miejscu.

Lista uczestników, którzy prawidłowo złożyli aplikacje znajduje się
w zakładce: UCZESTNICY.

                                              

Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce 8 listopada 2019 roku.