44. BIENNALE MALARSTWA BIELSKA JESIEŃ 2019

organizowane pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

             Galeria Bielska BWA ogłasza konkurs na kolejną 44. edycję Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 kierowany do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze (osoby pełnoletnie) nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym. 
             Przyjmowanie zgłoszeń, wyłącznie w wersji online, będzie odbywać się od 1 lutego do 15 marca 2019 roku.
Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej. Szczegóły w regulaminie 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 zamieszczonym
w zakładce: regulamin. 
             Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce 8 listopada 2019 roku.

 

Fot 1. Fragment ekspozycji wystawy finałowej 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – prezentacja w Galerii Bielskiej BWA. Na I planie obrazy Sebastiana Kroka – laureata Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrody Dyrektora Galerii Bielskiej BWA. W tle prace autorstwa: Bartka Górnego, Wiktora Dyndo oraz Krzysztofa Piętki.

 

Fot. 2. Fragment ekspozycji wystawy finałowej 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – prezentacja w Galerii Bielskiej BWA – obrazy Karoliny Jabłońskiej – laureatki II Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Fot. 3. Fragment ekspozycji wystawy finałowej 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – prezentacja w Galerii Bielskiej BWA. Od prawej prace Małgorzaty Rozenau, w centrum obrazy Aleksandry Bujnowskiej – laureatki III Nagrody Prezydenta Miasta Bielska Białej. 

 

Fot. 4. Fragment ekspozycji wystawy finałowej 43. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 – prezentacja w Willi Sixta. Od lewej obrazy autorstwa: Weroniki Teplickiej, Emilii Kiny oraz Julii Pileckiej.