ORGANIZATOR

45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021

Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812 58 61; 33 812 41 19
www.galeriabielska.pl; www.bielskajesien.pl
e-mail: bielskajesien@galeriabielska.pl

Otwarcie wystawy – piątek, 12 listopada 2021,
o godz. 18.00.
Oprowadzanie jurorskie, panel dyskusyjny – sobota, 13 listopada, w godz. 11.00–15.00.

Wystawa finałowa – od 12 listopada 2021 do 15 stycznia 2022 roku.


Kuratorka biennale
Grażyna Cybulska
tel. 509 404 123 

Fundatorzy nagród