Biennale

Biennale Malarstwa Bielska Jesień jest jednym z najważniejszych konkursów artystycznych w Polsce, a zarazem największym spośród tych, które koncentrują się na medium malarskim. To wydarzenie, które od przeszło sześćdziesięciu lat promuje sztukę współczesną, a także stwarza szansę na zaistnienie nowych osobowości artystycznych. Wśród osób nagrodzonych w konkursie Bielskiej Jesieni znajdziemy głośne nazwiska, które – niejednokrotnie debiutując na wystawie finałowej – odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu pejzażu najnowszego malarstwa, jak choćby Wilhelm Sasnal, Martyna Czech, Karol Palczak czy Ewa Juszkiewicz.

Mimo iż konkurs ma długą, ponad 60-letnią tradycję, to od samego początku jego formuła jest otwarta – nie narzuca tematu, dopuszcza udział osób w każdym wieku. Od 2013 roku mogą w nim uczestniczyć zarówno studenci_tki/absolwenci_tki wyższych szkół artystycznych, jak i malarki i malarze (osoby pełnoletnie) nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem.

Jury składające się z uznanych artystów_ek, krytyków_czek i teoretyków_czek sztuki dokonuje oceny prac, a najlepsze i najbardziej interesujące z nich kwalifikuje do wystawy finałowej. Prezentacja dzieł w Galerii Bielskiej BWA jest okazją do syntetycznego spojrzenia na kondycję współczesnego malarstwa.

Jury przyznaje trzy nagrody główne oraz pięć wyróżnień. Dodatkowe wyróżnienia są przyznawane przez redakcje pism (lub ich działów) oraz magazynów internetowych poświęconych kulturze.