Martyna Baranowicz

Urodzona w 1992 roku w Toruniu. Mieszka w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie (2017), a także studiów podyplomowych Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN (2022).
W swojej twórczości podważa binarny podział płci. Zajmują ją problemy normatywności, seksualności czy wykluczenia osób menstruujących.