Agata Borowa

Urodzona w 1979 roku w Białymstoku. Mieszka w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2005), a także Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (2002).
Prace artystki kreują iluzoryczną przestrzeń, w której to, co dostrzegalne wywołuje poznawczą niepewność. Intensywne odczucie faktury i zniekształceń płótna powoduje, że obraz staje się obiektem.