Przemysław Czepurko

Urodzony w 1978 roku w Rzeszowie; mieszka w Krakowie. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2005).
Głównym tematem jego twórczości są wątki biograficzne i antropologiczne, w których znaczną uwagę poświęca zagadnieniu pamięci, w tym zapomnianym obrazom – miejsc, ludzi i ich historii.