Mateusz Knysak

Urodzony w 1999 roku w Częstochowie. Mieszka w Katowicach. Student malarstwa na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Inspirują go wspomnienia, motywy zaczerpnięte z literatury, filmu, a także własne doświadczenia.