Piotr Korol

Urodził się w 1975 roku w Lublinie, gdzie mieszka do dziś. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2001). Obecnie adiunkt na macierzystej uczelni.
Pamięć o przedmiotach stanowi główną tematykę jego twórczości. W wyniku mozolnego procesu ścierania obiektów na proszek uzyskuje pył, który następnie wykorzystuje jako
pigment.