Ant Łakomsk

Urodzona w 2001 roku w Toruniu, mieszka w Warszawie. Studentka III roku na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W swojej twórczości posługuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją. Obrazy prezentowane na wystawie finałowej opisują czynność czytania na głos – przedstawiają wyobrażenie przestrzeni rozpiętej pomiędzy lektorem a słuchaczem.