Mateusz Leśniak

Urodził się w 2000 roku w Krakowie, gdzie mieszka; jest w trakcie studiów na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; uczestniczy także w zajęciach pracowni malarstwa.
W jego pracach kluczowe miejsce zajmuje ogród – przestrzeń wykreowana przez człowieka, a jednocześnie posiadająca sekretne, niezależne życie.