Klaudia Lewkowicz

Urodzona w 2000 roku w miejscowości Lędziny, w której mieszka. Studentka grafiki na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Malarstwo jest dla niej narzędziem służącym eksploracji tematów związanych z egzystencją. Artystka podejmuje refleksję nad poczuciem obcości w grupie, mechanizmem akceptacji oraz konsekwencjami wynikającymi z podejmowanych decyzji.