Maciej Salamon

Urodził się w 1984 roku w Gdańsku, gdzie mieszka do dziś. Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2009).
Cykl prac, z którego pochodzi obraz prezentowany na wystawie finałowej odwołuje się do motywów ludowych, które autor swobodnie przetwarza, a efekt końcowy określa jako współczesne malarstwo folklorystyczne. W jego twórczości istotny jest kontekst rodzinny – malując w domu, używa bezwonnych farb i markerów; często udostępnia fragmenty obrazów do pokolorowania swojej sześcioletniej córce.