Michał Slezkin

Urodzony w 1960 roku w Warszawie, gdzie mieszka do dziś. Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1989).
Malarstwo uznaje za naturalny język zapisu swoich emocji. Obraz prezentowany na wystawie finałowej nawiązuje do wypartej historii kolonializmu i piekielnego wymiaru rajskiej egzotyki.