Jakub Słomkowski

Urodzony w 1982 roku w Warszawie, gdzie mieszka do dziś. Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2007).
W swojej twórczości balansuje między pojęciami sacrum i profanum. Łączy abstrakcję z symbolizmem, a swoim pracom nadaje znaczenie magiczne.