Piotr Trusik

Urodzony w 1994 roku w Markach pod Warszawą, gdzie mieszka do dziś. Ukończył
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2019) oraz Studium Pedagogiczne warszawskiej ASP (2019).
Odwołując się do zagadnień fenomenalizmu artysta bada, na ile obraz jest tym, co postrzegalne, a na ile wynikiem naszych indywidualnych projekcji.