Julia Woronowicz

Urodzona w 1997 roku w Warszawie, obecnie przemieszcza się między Warszawą, Nowym Jorkiem i Pragą. Absolwentka rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2021). Laureatka głównej nagrody w 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2021).
Jest artystką wizualną, malarką i performerką. W swojej twórczości często odwołuje się do historii i folkloru, próbując – za pomocą narzędzi sztuki – dokonać feministycznej i queerowej rewizji przeszłości.