Katarzyna Wyszkowska

Urodzona w 1994 roku w Tuchowie, obecnie mieszka w Krakowie. Ukończyła Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (2019) oraz Wydział Malarstwa (2021) Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureatka nagrody specjalnej konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House Szara Kamienica (2022).
W swojej praktyce artystycznej bada zagadnienia związane z funkcjonowaniem w realiach późnego kapitalizmu. Interesuje ją zatarcie granic sfery publicznej i prywatnej, prywatyzacja stresu oraz ewolucja form zatrudnienia. Pracuje na styku wielu mediów.