Paweł Donhöffner Zięba

Urodzony w 1996 roku w Krakowie, gdzie mieszka do dziś. Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2021). Członek kolektywu i galerii Szaber.
Baczny obserwator codzienności. Tworzenie daje artyście świadomość pełnej władzy nad bohaterami, pozwala postawić się w roli demiurga.